Voorbespreking / Voorregeling

Steeds meer mensen kiezen ervoor om bij leven hun uitvaart voor te bereiden. Zo wordt voorkomen dat nabestaanden moeten gissen naar hun wensen.

Het is een waardevolle gedachte voor de familieleden dat de uitvaart plaatsvindt zoals de overledene dat gewenst zou hebben. Er zijn namelijk zoveel details die samen één geheel vormen en de uitvaart compleet maken. Hierbij kunt u denken aan afscheidmogelijkheden, sprekers, muziekkeuze, enz. Samen met de uitvaartverzorger van Uitvaartverzorging H. Jobse bespreekt u de vele mogelijkheden en maakt u de keuzes die u belangrijk vindt. Deze worden vastgelegd in een dossier, waar u zelf ook een afschrift van ontvangt. Dit document vormt het uitgangspunt voor het regelen van de uitvaart met de nabestaanden. Door deze werkwijze  krijgt de uitvaart de door u gewenste vorm.

Daarnaast kunt u bij ons vrijblijvend een wilsbeschikking aanvragen. Hierin kunt u zelf uw wensen omtrent uw uitvaart schriftelijk vastleggen.