Nazorg

De dagen voor en rond de uitvaart zijn voor een nabestaande een periode waarin hij/zij zich geleefd voelt.
Men leeft met de waan van de dag en er moet veel geregeld worden. Dit is een periode waarin je nauwelijks tot rouwen komt. Uit ervaringen van mensen weten wij dat na de uitvaart de werkelijkheid pas echt doordringt en het rouwen zijn plaats mag krijgen.
Helaas is het in veel gevallen zo dat de grote groep mensen die tijdens de uitvaart om je heen stonden nu wordt gereduceerd tot een klein aantal, soms erg weinig zelfs. Deze ervaringen hebben ons ertoe gebracht om in die periode ook onze aandacht op de nabestaanden te richten. Onze nazorgconsulent neemt binnen 6 weken na de uitvaart telefonisch contact op met de vraag of een afspraak gewenst is en er wordt gesproken over alles waar de nabestaanden het over willen hebben, het verdriet, de eenzaamheid, de moeilijke zakelijke afhandelingen, hoe het nu verder moet, enzovoort. Wij bij uitvaartverzorging H. Jobse, willen de mensen niet in de kou laten staan.
Ieder mens is voor ons uniek en ervaart de moeilijke tijd op zijn/haar eigen manier.
Voor hen zijn wij er met onze nazorg.
Het gaat ons om de mens.

Rien den Haan ( nazorgconsulent )

Rien den Haan