Laatste verzorging

Na het overlijden en het vaststellen van de dood door de arts zal in de meeste gevallen “de laatste verzorging” van de overledene plaatsvinden. In de volksmond noemt men dit het “afleggen”. Lange tijd werd dit gedaan door de begrafenisondernemer, verpleging of verzorging en was het niet gebruikelijk dat hier nabestaanden bij aanwezig waren.
De laatste jaren is hierin gelukkig ook veel veranderd en willen nabestaanden steeds vaker bij de laatste verzorging aanwezig zijn of helpen. Het persoonlijk (helpen) verzorgen van uw dierbare kan een positieve rol hebben bij het verwerken van het verlies.

Uitvaartverzorging H. Jobse heeft binnen de onderneming een team van 2 verzorgsters, die allen een specifieke opleiding hebben gevolgd  Zij zullen de verzorging, al dan niet in samenwerking met de nabestaanden, op een respect- en piëteitsvolle wijze uitvoeren.