Nieuwe wetgeving op komst

Toekomstbestendige wet

Datum: 2019-01-18

Er zijn nieuwe regels voor begrafen en cremeren in de maak. Dat meldt de NOS vandaag. Zo krijgen nabestaanden nu pas na één maand beschikking over het as na een crematie. Die termijn wordt mogelijk korter.

Volgens de huidige wet mag iemand pas na 36 uur worden begrafen of gecremeerd. Voor mensen met een Joodse of Islamitische geloofsovertuiting wordt het mogelijk om dat al binnen 24 uur te doen. Dat sluit beter aan bij hun traditie.

Ook voor mensen die tijdens hun leven willen kiezen voor nieuwe vormen van een uitvaart, zoals resomeren (het oplossen van een lichaam in vloeistof) komen er wellicht meer mogelijkheden. Momenteel wordt hier onderzoek naar gedaan. De uitkomsten worden in 2020 verwacht.

Als de nieuwe wet in werking treedt, zal Uitvaartverzorging H. Jobse die nieuwe regels uiteraard direct implementeren.