Aantal crematies neemt toe

Vooral jongeren kiezen er massaal voor

Datum: 2019-01-31

Landelijk gezien kiest zeventig procent van de mensen voor een crematie, blijkt uit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen. In Limburg is dat zelfs bijna tachtig procent, terwijl een kleine meerderheid in Drenthe juist begraven wil worden. Jongeren kiezen massaal voor cremeren: slechts 15,8 procent wil een begrafenis. In de categorie 75 jaar en ouder is dit nog 57,5 procent.

Dat mensen vaker kiezen voor cremeren, is onder meer omdat ze hun nabestaanden niet willen belasten met het onderhoud van een graf. ,,Al zie je dat begraafplaatsen steeds vaker onderhoud aanbieden en daarvoor kosten in rekening brengen.Het gaat er ook om dat mensen niet willen dat hun partner of kinderen zich verplicht voelen om het graf te bezoeken”, zegt een onderzoeker van de universiteit. 

Maar mensen vergeten vaak dat hun nabestaanden wel moeten besluiten wat er met de as gaat gebeuren. Krijgt de urn een plek bij een begraafplaats, nemen ze ‘m mee naar huis of wordt de as verstrooid? ,,Een lastige keuze, die mensen vaak vergeten te bespreken,” erkent de onderzoerk.

Lees het hele onderzoek hier.